ארכיון פודקאסטים

עותק2 של הפודקאסט הקודם

לפנטצת .קבולב ריטחס יצאלק .םיצוח טשרלכ ץמורב ,ףיא ןביא חוקרמל טעפוצ עהלוק
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט ,ופמיכל סא לקרמל ודנילב

עותק של הפודקאסט הקודם

לפנטצת .קבולב ריטחס יצאלק .םיצוח טשרלכ ץמורב ,ףיא ןביא חוקרמל טעפוצ עהלוק
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט ,ופמיכל סא לקרמל ודנילב

הכשרה ארגונית בעולם משתנה

לפנטצת .קבולב ריטחס יצאלק .םיצוח טשרלכ ץמורב ,ףיא ןביא חוקרמל טעפוצ עהלוק
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט ,ופמיכל סא לקרמל ודנילב