Group 16 Created with Sketch.

לקוחות

ע סקים וחברות

 • קופת חולים כללית
 • מרכז בועות
 • חברת טוב לדעת
 • וסרמן הפקות
 • מכוני כושר לייף סטייל
 • מכון יעלת חן
 • לאקאזה
 • פרסום גיל
 • פרסום אגס
 • מוגז עדין

מ וסדות חינוך:

 • רשת שובו
 • רשת גני אגו"י
 • משרד החינוך- קידום נוער חרדי
 • מרכזי פסג"ה חרדיים: נתיבות
 • ביתר
 • רשת שתילים

ע מותות:

 • תמ"ך
 • אקשיבה
 • נפש יהודי
 • רחשי לב
 • האיגוד החרדי לתרבות ואומנות
 • עלה

מ גזר ציבורי:

 • עיריית ירושלים
 • עיריית בני ברק
 • עיריית ביתר עילית
 • החברה למתנ"סים
 • מרכז כיוון

בין לקוחותינו

האב copy
מכללה ירושלים copy
מתנס בית שמש copy
משרד החינוך
קרן מרומים copy
עיריית ירושלים copy
מכללה ירושלים copy
בן דוד שלוי קופ copy
שתילים copy
אוצר החכמה copy
משפחה copy
המרכז החרדי להכשרה מקצועית copy
מרכז פסגה ירושלים copy
מינהל קהילתי רמות copy
מעלה copy
אור חדש copy
מרכז בית יעקב copy
אדר תיירות copy
גלית איטליה copy
קול הלב copy
סיטיבוק copy
בועות copy
הקמפוס הקולינרי copy
הקרן למורשת הכותל copy