Group 16 Created with Sketch.

לקוחות

מ גזר ציבורי:

 • עירית ירושלים
 • עירית בני ברק
 • עירית מודיעין עילית
 • עירית ביתר
 • מועצה אזורית קרית יערים
 • החברה למתנ"סים
 • מרכז כיוון
 • משרד החינוך
 • רשת מתנ"סים בית שמש
 • מתנ"ס מעלה רמות

ע מותות:

 • תמך
 • נפש יהודי
 • קרן מרומים
 • רחשי לב
 • עזר מציון
 • האיגוד
 • עלה

ח ברות עסקיות

 • קופת חולים כללית
 • מרכז בועות
 • חברת טוב לדעת
 • וסרמן הפקות
 • מכוני כושר לייף סטייל
 • מכון יעלת חן
 • לאקאזה
 • פרסום גיל
 • פרסום אגס
 • מוגז עדין

מ וסדות חינוך:

 • רשת שובו
 • רשת גני אגו"י
 • משרד החינוך- קידום נוער חרדי
 • מרכזי פסג"ה חרדיים: נתיבות
 • ביתר
 • רשת שתילים
 • המרכז להכשרה מקצועית
 • מכללה ירושלים