מרכז הידע

ארכיון מאמרים

עותק של אותו מאמר
לפי דו"ח הפורום הכלכלי העולמי, לפיתוח כישורים יש מקום משמעותי וקריטי ליכולת של כל אחד להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה העתידי.
עותק של אותו מאמר
לפי דו"ח הפורום הכלכלי העולמי, לפיתוח כישורים יש מקום משמעותי וקריטי ליכולת של כל אחד להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה העתידי.