Group 16 Created with Sketch.

הספריה

לעבוד על אש גבוהה

נתי היה מנהל שממש לא סובל חום, ולא מהסוג השורר בחוץ, אלא את האקלים של ההתנהלות בתוך העסק שלו. פרויקט קיץ חדש נכנס לחברה, מתח

קרא עוד »

ים-יבשה-ים

ים-יבשה-ים בימים האחרונים אנחנו מוצפים (או מופצצים) בתמונות וסרטונים ממסיבות סיום בגנים ובבתי הספר. הייתי במסיבה כזו וראיתי את כל האמהות, עומדות בהתרגשות ומצלמות את

קרא עוד »

הקשר בין ממשקים

הקשר בין ממשקים בכובעי הקודם הייתי מורה. בין האירועים המשמעותיים בשנה נכללו אסיפות ההורים. באחת הפעמים, הגיעה אמא של תלמידה שהתגוררה באחד היישובים. אחרי דברי

קרא עוד »
אפרת רוזנטל

לעבוד על אש גבוהה

נתי היה מנהל שממש לא סובל חום, ולא מהסוג השורר בחוץ, אלא את האקלים של ההתנהלות בתוך העסק שלו. פרויקט קיץ חדש נכנס לחברה, מתח

קרא עוד »
אפרת רוזנטל

ים-יבשה-ים

ים-יבשה-ים בימים האחרונים אנחנו מוצפים (או מופצצים) בתמונות וסרטונים ממסיבות סיום בגנים ובבתי הספר. הייתי במסיבה כזו וראיתי את כל האמהות, עומדות בהתרגשות ומצלמות את

קרא עוד »
אפרת רוזנטל

איך מגרשים את השחיקה בעבודה?

איך מגרשים את השחיקה בעבודה? לאחרונה פורסם כי ארגון הבריאות העולמי החליט כי שחיקה בעבודה היא "אבחנה רפואית" הנכללת מעתה בספר האבחנות הרפואיות שיפורסם בקרוב

קרא עוד »
אפרת רוזנטל

הקשר בין ממשקים

הקשר בין ממשקים בכובעי הקודם הייתי מורה. בין האירועים המשמעותיים בשנה נכללו אסיפות ההורים. באחת הפעמים, הגיעה אמא של תלמידה שהתגוררה באחד היישובים. אחרי דברי

קרא עוד »

הרצאות TED מומלצות